وضعیت بازار بورس در تاریخ 1397/12/1
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 159,489.52
2102.07
تعداد معاملات 153,459 شاخص کل 1,990.01
24.81
تعداد معاملات 137,859
شاخص کل (هم وزن) 29,878.11
121.70
ارزش معاملات
5,386.460 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
1,155,394.859 B
ارزش معاملات
3,643.717 B
ارزش بازار
6,106,124.615 B
حجم معاملات
1.519 B
حجم معاملات
890.158 M
گروه بیمه و صندوق بازنشستگی
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
بسامافرابورس-بازارپایه ببيمه سامان3,761.0
-118.0
-3.04%
5.192 B1.38 M
نوينفرابورس-بازاردومبيمه نوين1,309.0
-3.0
-0.23%
21.06 B16.084 M
آسيابورسبيمه آسيا1,604.0
1.0
0.06%
1.638 B1.021 M
وسينفرابورس-بازارپایه ببيمه سينا1,297.0
-5.0
-0.38%
3.414 B2.633 M
وسرمدفرابورس-بازارپایه ببيمه سرمد1,567.0
22.0
1.42%
1.094 B698,102.0
وديفرابورس-بازاردومبيمه دي1,171.0
-30.0
-2.5%
1.099 B938,713.0
وآفريفرابورس-بازارپایه جبيمه كارآفرين865.0
-61.0
-6.59%
77.082 M89,133.0
وتعاونفرابورس-بازارپایه جبيمه تعاون888.0
45.0
5.34%
1.106 B1.245 M
كوثرفرابورس-بازاردومبيمه كوثر2,524.0
100.0
4.13%
63.679 B25.23 M
بپاسفرابورس-بازاراولبيمه پاسارگاد4,253.0
35.0
0.83%
3.153 B741,367.0
آرمانفرابورس-بازارپایه جبيمه آرمان745.0
-1.0
-0.13%
36.86 M49,457.0
ورازيفرابورس-بازاراولبيمه رازي1,749.0
1.0
0.06%
590.733 M337,687.0
پارسيانبورسبيمه پارسيان1,485.0
12.0
0.81%
2.557 B1.722 M
اتكايفرابورس-بازاراولبيمه اتكايي ايرانيان1,774.0
27.0
1.55%
9.125 B5.144 M
مابورسبيمه ما1,759.0
-33.0
-1.84%
3.364 B1.913 M
ميهنفرابورس-بازاردومبيمه ميهن885.0
-11.0
-1.23%
1.521 B1.718 M
اتكامفرابورس-بازاردومشركت بيمه اتكايي امين1,098.0
3.0
0.27%
863.94 M786,888.0
دانابورسبيمه دانا2,111.0
-19.0
-0.89%
1.537 B728,163.0
ملتبورسبيمه ملت2,296.0
109.0
4.98%
15.325 B6.675 M
وحافظفرابورس-بازارپایه ببيمه حافظ11,613.0
507.0
4.57%
1.041 B89,616.0