وضعیت بازار بورس در تاریخ 1398/8/6
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 305,969.86
2520.15
تعداد معاملات 342,796 شاخص کل 3,852.54
69.24
تعداد معاملات 133,739
شاخص کل (هم وزن) 81,948.71
1786.65
ارزش معاملات
11,789.978 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
2,208,721.711 B
ارزش معاملات
4,702.708 B
ارزش بازار
11,162,067.451 B
حجم معاملات
2.669 B
حجم معاملات
642.581 M
گروه بانک ها و موسسات اعتباری
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
وبصادربورسبانك صادرات ايران556.0
-3.0
-0.54%
108.669 B195.402 M
وبملتبورسبانك ملت5,794.0
70.0
1.22%
161.408 B27.857 M
وآيندفرابورس-بازارپایه ببانك آينده1,508.0
-20.0
-1.31%
3.871 B2.568 M
وپستبورسپست بانك ايران4,026.0
168.0
4.35%
13.524 B3.359 M
وسالتفرابورس-بازارپایه ببانك قرض الحسنه رسالت2,772.0
54.0
1.99%
2,772.01.0
سمايهفرابورس-بازارپایه ببانك سرمايه1,157.0
30.0
2.66%
1.533 B1.325 M
ونوينبورسبانك‌اقتصادنوين‌2,997.0
21.0
0.71%
218.47 B72.889 M
وگردشفرابورس-بازاردومبانك گردشگري1,690.0
31.0
1.87%
2.883 B1.706 M
وسينابورسبانك سينا2,334.0
42.0
1.83%
7.111 B3.03 M
وشهرفرابورس-بازارپایه جبانك شهر1,041.0
-17.0
-1.61%
37.413 B35.949 M
وكاربورسبانك‌ كارآفرين‌3,237.0
95.0
3.02%
7.191 B2.193 M
سامانفرابورس-بازارپایه ببانك سامان2,770.0
77.0
2.86%
32.637 B11.782 M
وپارسبورسبانك‌پارسيان‌3,028.0
6.0
0.2%
44.54 B14.712 M
وخاوربورسبانك خاورميانه3,842.0
11.0
0.29%
1.531 B392,169.0
وزمينفرابورس-بازارپایه ببانك ايران زمين1,619.0
31.0
1.95%
42.742 M26,400.0
وپاساربورسبانك پاسارگاد2,174.0
14.0
0.65%
42.155 B19.393 M