وضعیت بازار بورس در تاریخ 1397/12/28
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 178,659.03
2760.20
تعداد معاملات 197,819 شاخص کل 2,257.86
51.38
تعداد معاملات 165,431
شاخص کل (هم وزن) 32,968.78
408.34
ارزش معاملات
15,320.820 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
1,319,755.726 B
ارزش معاملات
5,602.656 B
ارزش بازار
6,830,532.181 B
حجم معاملات
3.925 B
حجم معاملات
918.772 M
گروه بانک ها و موسسات اعتباری
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
سامانفرابورس-بازارپایه ببانك سامان1,345.0
-10.0
-0.74%
9.804 B7.289 M
وزمينفرابورس-بازارپایه ببانك ايران زمين1,189.0
101.0
9.28%
1.513 B1.273 M
وخاوربورسبانك خاورميانه3,095.0
33.0
1.08%
9.979 B3.224 M
وبملتبورسبانك ملت2,917.0
-22.0
-0.75%
269.486 B92.382 M
وپارسبورسبانك‌پارسيان‌1,084.0
21.0
1.98%
8.004 B7.346 M
وپستبورسپست بانك ايران1,773.0
76.0
4.48%
17.136 B9.664 M
ونوينبورسبانك‌اقتصادنوين‌2,441.0
-25.0
-1.01%
3.123 B1.307 M
وسينابورسبانك سينا1,051.0
47.0
4.68%
36.751 B34.958 M
سمايهفرابورس-بازارپایه ببانك سرمايه779.0
54.0
7.45%
914.586 M1.173 M
وپاساربورسبانك پاسارگاد1,123.0
16.0
1.45%
17.16 B15.276 M
وكاربورسبانك‌ كارآفرين‌1,885.0
6.0
0.32%
1.227 B642,201.0