وضعیت بازار بورس در تاریخ 1398/6/23
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 304,460.11
4529.26
تعداد معاملات 698,587 شاخص کل 3,918.68
33.79
تعداد معاملات 191,004
شاخص کل (هم وزن) 85,206.22
1706.32
ارزش معاملات
21,461.371 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
2,183,960.769 B
ارزش معاملات
9,274.888 B
ارزش بازار
11,126,078.497 B
حجم معاملات
7.519 B
حجم معاملات
1.085 B
گروه بانک ها و موسسات اعتباری
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
وبصادربورسبانك صادرات ايران466.0
22.0
4.95%
746.749 B1.603 B
وكاربورسبانك‌ كارآفرين‌2,889.0
78.0
2.77%
5.586 B1.893 M
وپارسبورسبانك‌پارسيان‌3,417.0
92.0
2.77%
196.549 B57.516 M
وپاساربورسبانك پاسارگاد2,186.0
71.0
3.36%
236.001 B107.94 M
وپستبورسپست بانك ايران5,480.0
226.0
4.3%
126.071 B23.004 M
وتجارتبورسبانك تجارت444.0
20.0
4.72%
796.893 B1.795 B
ديفرابورس-بازاردومبانك دي4,455.0
188.0
4.41%
498.527 B111.89 M
وخاوربورسبانك خاورميانه3,628.0
32.0
0.89%
71.842 B19.804 M
ونوينبورسبانك‌اقتصادنوين‌4,849.0
35.0
0.73%
201.607 B41.574 M
وسينابورسبانك سينا2,541.0
120.0
4.96%
154.117 B60.662 M