وضعیت بازار بورس در تاریخ 1397/12/28
بازار نقدی بورس در یک نگاه بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
شاخص کل 178,659.03
2760.20
تعداد معاملات 197,819 شاخص کل 2,257.86
51.38
تعداد معاملات 165,431
شاخص کل (هم وزن) 32,968.78
408.34
ارزش معاملات
15,320.820 B
ارزش بازر (بازار اول و دوم)
1,319,755.726 B
ارزش معاملات
5,602.656 B
ارزش بازار
6,830,532.181 B
حجم معاملات
3.925 B
حجم معاملات
918.772 M
گروه بیمه و صندوق بازنشستگی
نماد نوع بازار شرکت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر ارزش حجم
كوثرفرابورس-بازاردومبيمه كوثر2,992.0
125.0
4.36%
12.078 B4.037 M
وتعاونفرابورس-بازارپایه جبيمه تعاون857.0
0.0
0.0%
0.00.0
وآفريفرابورس-بازارپایه جبيمه كارآفرين820.0
-24.0
-2.84%
160.439 M195,681.0
بسامافرابورس-بازارپایه ببيمه سامان3,268.0
54.0
1.68%
2.245 B687,048.0
ميهنفرابورس-بازاردومبيمه ميهن868.0
6.0
0.7%
844.285 M972,854.0
وسينفرابورس-بازارپایه ببيمه سينا1,337.0
-6.0
-0.45%
2.001 B1.497 M
اتكامفرابورس-بازاردومشركت بيمه اتكايي امين1,205.0
-10.0
-0.82%
1.139 B945,292.0
پارسيانبورسبيمه پارسيان1,499.0
32.0
2.18%
3.107 B2.073 M
مابورسبيمه ما1,909.0
-18.0
-0.93%
774.793 M407,735.0
دانابورسبيمه دانا2,165.0
11.0
0.51%
3.787 B1.749 M
ومعلمفرابورس-بازاردومبيمه معلم3,123.0
147.0
4.94%
62.792 B20.104 M
وديفرابورس-بازاردومبيمه دي1,295.0
-17.0
-1.3%
1.72 B1.329 M
آسيابورسبيمه آسيا1,700.0
15.0
0.89%
2.737 B1.61 M
اتكايفرابورس-بازاراولبيمه اتكايي ايرانيان1,550.0
12.0
0.78%
4.626 B2.983 M
بپاسفرابورس-بازاراولبيمه پاسارگاد5,317.0
105.0
2.01%
1.105 B207,870.0
وسرمدفرابورس-بازارپایه ببيمه سرمد1,518.0
-14.0
-0.91%
543.937 M358,366.0
ملتبورسبيمه ملت2,597.0
123.0
4.97%
32.732 B12.604 M
آرمانفرابورس-بازارپایه جبيمه آرمان744.0
0.0
0.0%
0.00.0